THƯ VIỆN

1. TÀI LIỆU:

TÊN THƯ MỤC ĐƯỜNG LINK
BBG Bê tông tươi http://betongbinhphuoc.com/image/catalog/bang_bao_gia/hv_bp_bbg_betongtuoi.pdf
BBG Cống tròn http://betongbinhphuoc.com/image/catalog/bang_bao_gia/hv_bp_bbg_congtron.pdf
BBG Cống hộp http://betongbinhphuoc.com/image/catalog/bang_bao_gia/hv_bp_bbg_conghop.pdf
BBG Đá cát http://betongbinhphuoc.com/image/catalog/bang_bao_gia/hv_bp_bbg_dacat.pdf
Brochure Bê tông tươi http://betongbinhphuoc.com/image/catalog/abc.pdf

 


Mọi chi tiết xin liên hệ tại

CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG – BÌNH PHƯỚC

KCN Đồng Xoài I - Ấp 4 – Xã Tân Thành – Thị xã Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước – Việt Nam

Tel: (0271) 3813 666 – Fax: (0271) 3813 666

Hotline: 0985 413 181 hoặc 0985 525 050

Email: xdcthungvuong.binhphuoc@gmail.com