LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG – BÌNH PHƯỚC

KCN Đồng Xoài, Ấp 4, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài 1, Tỉnh Bình Phước Việt Nam

Điện thoại (0271) 3813 666
Fax (0271) 3813 555
Email info.binhphuoc@hungvuongco.com.vn - sales.binhphuoc@hungvuongco.com.vn
Website www.betongbinhphuoc.com