BƠM NỀN TRẠI HEO

Tên công trình Bơm nền Trại Heo
Chủ đầu tư Công ty Văn Tấn Phát
Địa điểm Xã Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước